Español   Català   

Instalacions

Tenim capacitat per acollir 14 residents i 30 de centre de dia. El molí es divideix en dues plantes.

Primera planta trobem, rebedor, menjador, cuina ,banys, infermeria, sales polivalents, sala TV  i sortida al jardí.

Segona planta trobem  les habitacions i banys.

Disposem de calefacció i aire condicionat en totes les instal·lacions.