Español   Català   

Serveis

Cuina pròpia  amb menús adequats a la temporada.
Servei d’animació matins i tardes.

Servei de fisioteràpia tres dies a la setmana.
Transport adaptat en horaris de dilluns a dissabte.
Cuidadors 24 hores.

Servei d’acompanyament al metge.
Servei d’infermeria de dilluns a divendres.
Perruqueria dos dies a la setmana.

Podologia.

Servei religiós.

Servei de bugaderia.